Moderné klasické

Práve dostupná.

Pri návrhu klasických gitár vychádzam predovšetkým z konštrukcie nástrojov Hermann Hauser I., 1882 - 1952. Popri používaniu vlastných vzorov vnútorných rebrovaní zadnej dosky preberám od starých majstrov a ich dobových nástrojov dekoratívne dýhovanie vonkajšej strany zadnej dosky a lubov, čím ponúkam alternatívu k modernému spôsobu konštrukcie tela z masívu.

Dobové

Inšpiráciu ku tvorbe replík dobových gitár čerpám z práce francúzskeho nástrojára François René LaCôte, ktorý žil približne v rokoch 1785 - 1868. Prevzatý je predovšetkým vzorec rebrovania a spôsob konštrukcie lubov a zadnej dosky, ktoré vždy pozostávajú zo smrekovej dosky z vnútornej strany a dekoratívneho dýhovania z vonkajšej strany.

Reštaurované

Autentické nástroje majú okrem svojej historickej hodnoty aj hudobnú, ktorú sa snažím prinavrátiť svojou reštaurátorskou prácou. Hoci sa tejto časti mojej gitarárskej činnosti venujem len okrajovo, ide nepochybne o tú najdelikátnejšiu. Pred vynovením gitary, neraz anonymného autora, je bežne nutné bez spôsobovania ďalších škôd zdolať aj deštruktívne úkony, akými bývajú rozlepovanie trupu, prípadne iných častí, či odstraňovanie následkov neodborných opráv.

Elektrické

Práve dostupná.

Elektrické gitary vo mne vzbudzovali záujem už v tínedžerskom veku. Začínal som stavbou gitár používajúcich humbucker snímače. Vplyvy klasického gitarárstva sa prejavili variantami nástrojov vybavených piezoelektrickými snímačmi, ktoré je možno vnímať ako presun ťažiska môjho záujmu na klasické moderné a dobové gitary.