Všeobecné informácie

 • výsledná cena a čas stavby gitary závisia od použitých materiálov a konštrukčnej zložitosti,
  upraviteľné sú:
  • špecifikácia: menzúra, rozpätie a počet strún, ladiace mechanizmy, masív / dýhovanie, celkový tvar
  • materiály: vrchná doska, luby a zadná doska, krk, plát hlavy, intarzie
 • čas stavby gitary sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 3 až 6 mesiacov
 • pred začiatkom práce na Vašej gitare na zakázku môže byť vyžadovaná záloha
 • študenti klasickej gitary môžu dostať zľavu, v prípade záujmu ma kontaktujte
 • cena klasických, dobových i moderných gitár nezahŕňa pevné puzdro,
  avšak bez neho odovzdávam nástroj len pri osobnom odbere
 • ak budete chcieť nástroj zaslať doručovacou službou, je nutné vybrať si pevné puzdro,
  na gitary atypických rozmerov ich vyrábam na mieru
 • imbusový kľúč na nastavovanie výstuží je poskytovaný ako príslušenstvo zadarmo
 • proces výroby bude v prípade záujmu priebežne fotodokumentovaný
 • audio ukážky nie sú upravované žiadnou ekvalizáciou ani efektami

Starostlivosť o šelak a vlhkosť

Vrstva šelakovej politúry prispieva ku kvalitnému zvuku svojou ľahkosťou, pretože na rozdiel od syntetických lakov je možné ju naniesť v minimálnej hrúbke tak, aby vibrácie dreva tlmila čo najmenej, čím neobmedzuje jeho prirodzene mäkký a teplý tón.

Šelak je prírodný produkt, ktorého kvalitu ovplyvňuje viacero faktorov. Je náchylný na:

 • mechanické poškodenie (nechtom a pod.)
 • agresívny pot hráča, na ktorý reaguje zmatnením (stratou lesku) a zdrsnením
 • vznik mikro-trhlín, spôsobený rozpínavosťou dreva pri značných výkyvoch teploty, a predovšetkým vlhkosti
 • zbeleniu, ku ktorému môže dôjsť pri styku s alkoholom

Takéto škody sa dajú odborným prelakovaním odstrániť, prácnosť výkonu však závisí od ich rozsahu.

Dôležité je udržiavať vlhkosť vzduchu v gitare, zvlhčovačom umiestneným v jej tele. Vlhkosť by sa mala pohybovať len v rámci úzkeho intervalu okolo cca 40 percent! Ak je príliš nízka, alebo vysoká, drevo sa bude zmršťovať, alebo rozpínať. Môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu nástroja prasknutím, napríklad rezonančnej dosky.

Nastavovanie dohmatu

Krky mojich gitár sú obyčajne vystužené dvojzvratnou výstuhou, ktorá umožňuje ich mierny ohyb v oboch smeroch. Cez mierne povolené struny je možné vo výstuhe uchytiť imbusový kľúč. Jeho otočením v smere hodinových ručičiek sa ohne výstuha tak, aby tlačila proti ťahu strún a znižoval sa tak dohmat, otočením v opačnom smere bude ťah strún, a tým aj ohýbanie celého krku, podporované.

Ďalšia možnosť nastavovania dohmatu je prispôsobovanie výšky kobylky v strunníku, či už zošmirgľovávaním jej spodnej strany, alebo výmenou za celkom novú. Rovnakým úkonom je nastaviteľný aj nultý pražec.

Nová gitara vždy prejde procesom nastavovania vo všetkých troch krokoch, ale ako sa nástroj časom usádza, alebo po výmene strún za nové s vyšším, či nižším ťahom, zvykne byť potrebné vykonávať úpravy ohybu krku dodatočne.